Хичээлийн тайлбар

Загварын чиг баримтлалын талаархи үндсэн ойлголт нь бүтээлч байдал, асуудлыг шийдвэрлэх үндэс суурь болдог. Энэхүү мэдлэгийг Figma анхан шатны сургалттай нэгтгэх нь суралцах явцыг дээшлүүлж, дизайны зарчмуудыг илүү үр дүнтэй ойлгож, тэдгээрийг Figma орчинд практикт хэрэгжүүлэх боломжийг олгоно.

Юу сурч авах вэ ?

  • Figma анхан шатны сургалт нь суралцагчдад чухал функцууд, интерфейсийн навигаци, дизайны үндсэн зарчмуудыг багтаасан дизайны хэрэгсэл болох Figma-г ашиглах үндсийг сурна.

Шаардлага

  • Интернетэд холбогдсон компьютер

Түгээмэл асуулт

Figma анхан шатны мэдлэгтэй болно.

Ub Business innovation

Төлбөргүй

Хичээл

8

Түвшин

Анхан

Дуусах хугацаа

Хязгааргүй

Certificate

Тийм

Холбогдох хичээлүүд