Ангилал

Төлбөр

Түвшин

Хэл

Үнэлгээ

Харуулж байна 7 - 7 Үр дүн

Анхан

Type Script анхан шат
Харьцуулах

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол улс

Төлбөргүй

1 Хичээл

00:00:00 Цаг

Анхан

Figma анхан шатны хичээл
Харьцуулах

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол улс

Figma анхан шатны сургалт нь таны дизайны чадавхийг сайжруулж, үйлдвэрлэлийн өргөн хэрэглэгддэг хэрэгсэлд ур чадвар олгох боломжийг олгоно. Энэ нь таныг улам бүр эрэлт хэрэгцээтэй байгаа практик ур чадвараар хангаж, дизайны мэргэжлээр өрсөлдөх давуу талыг бий болгоно.

Төлбөргүй

8 Хичээл

02:07:06 Цаг

Анхан

MySQL өгөгдлийн сан
Харьцуулах

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол улс

MySQL өгөгдлийн сан зохион байгуулалт хийх практикт суурилсан сургалт.

Төлбөргүй

33 Хичээл

02:42:32 Цаг

Анхан

Python хэлний анхан шат
Харьцуулах

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол улс

Энэ сургалтаар Python програмчлалын хэлний анхан шатны мэдлэгийг ойлгомжтой, цэгцтэйгээр заах болно. Сүүлийн үеийн топ сэдвүүд болох хиймэл оюун, компьютер график, машин сургалт, өгөгдлийн шинжилгээ зэрэгт Python хэл түгээмэл ашиглагдаж байгаа тул Python хэлийг сурч эхлэх хэрэгтэй.

Төлбөргүй

14 Хичээл

03:55:07 Цаг

Анхан

Скратч хүүхдийн програмчлал
Харьцуулах

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол улс

Scratch нь MIT’s Lifelong Kindergarten лабораториос хөгжүүлэн гаргасан програмчлалын хэл юм. Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд ашиглахад үнэгүй. Хүүхдүүдэд зориулсан кодыг хялбар бичиж сурахад зориулагдсан програмчлалын хэл бөгөөд. Хүүхдүүд энгийн дүрсүүд болон блокуудыг угсарч програм бичих боломжийг олгодог. Энэхүү програмчлалын хэл нь заавар хичээлүүдээр хангагдсан байдаг.

Төлбөргүй

29 Хичээл

01:11:28 Цаг

Анхан

Java програмчлалын хэл
Харьцуулах

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол улс

Java бол Sun Microsystems корпорацийн бүтээсэн програмчлалын хэл бөгөөд хамгийн анх 1995 онд түүнийг олон нийтэд танилцуулжээ.

Төлбөргүй

20 Хичээл

01:59:49 Цаг

Анхан

C хэл ба програмчлалын суурь
Харьцуулах

0

(0 Үнэлгээ)

Монгол улс

Програмчлалын суурь мэдлэгийг системтэй сайн сурах боломжыг олгож байна.

Төлбөргүй

27 Хичээл

04:15:48 Цаг