Хичээлийн тайлбар

MySQL практикт суурилсан онлайн сургалт.

Юу сурч авах вэ ?

  • MySQL-д суралцах нь таныг өгөгдлийн сангийн удирдлагын үндсэн ур чадвар, SQL-ийн ур чадвар, төрөл бүрийн салбарт хэрэглэгдэх мэдлэгээр хангана. Энэ нь өгөгдлийн менежмент, вэб хөгжүүлэлт, мэдээллийн баазыг удирдах сонирхолтой хүмүүст зориулсан үнэ цэнэтэй ур чадвар юм.

Шаардлага

  • Компьютертэй байх Програмчлалын анхан шатны ойлголттой байх.

Түгээмэл асуулт

MySQL өгөгдлийн сан удирдах QUERY LANUAGE бичих.

Ub Business innovation

Төлбөргүй

Хичээл

32

Quizzes

1

Түвшин

Анхан

Дуусах хугацаа

Хязгааргүй

Certificate

Тийм

Холбогдох хичээлүүд